Find din rigtige marketing strategi

Indledning

Succesfulde marketing strategier omfatter principper og metoder, som er bevist effektive til at

  • Målrette de rigtige ressourcer mod de mest interessante kunder
  • Bygge og forbedre relationer med kunder
  • Øge omsætningen og profitabiliteten
  • Skabe loyalitet over for din virksomhed
  • Øge kundetilfredsheden

Ved at anvende relevante marketingteorier kan din virksomhed opbygge og fastholde en stærk markedsposition og sikre din virksomheds fremtidige vækst og profitabilitet.

5 kendte marketingstrategier

En succesfuld marketing strategi tager udgangspunkt i dine kunder behov og præferencer, så du bedst muligt tilpasser dine tjenester for at imødekomme disse behov. Dette kan være særligt vigtigt for servicevirksomheder, da kundetilfredshed ofte er en afgørende faktor for din succes.

I sidste ende hjælper marketingteorier servicevirksomheder med at opnå en konkurrencefordel og øge deres overskud ved at gøre dem i stand til at differentiere sig fra deres konkurrenter og opnå en stærkere position på markedet. Der er mange forskellige strategier, men vi vil gerne fremhæve nedenstående 5 centrale strategier:

  1. 7P`er marketingmix: Denne teori tager udgangspunkt i de 4 grundlæggende P’er i en marketingstrategi: produkt, pris, placering og promotion, men er senere blevet udvidet med 3 yderligere P’er: People (mennesker), Processer og Psysical evidence (fysiske faktorer)
  2. AIDA-modellen: AIDA står for Attention, Interest, Desire, Action (opmærksomhed, interesse, ønske, handling på dansk). Modellen beskriver, hvordan man kan fange en kundes opmærksomhed, skabe interesse og ønske om et produkt, og få dem til at handle ved at købe det.
  3. STP-modellen: STP står for Segmentering, Targeting, Positionering. Modellen hjælper virksomheder med at segmentere deres marked, vælge de mest lovende målgrupper og positionere deres produkter eller tjenester i forhold til konkurrenterne.
  4. Customer Journey-modellen: Denne teori fokuserer på kunderejsen, dvs. de forskellige faser, en kunde gennemgår, fra de første berøringer med et produkt eller en tjeneste, til de endelige køb og eventuel efterfølgende loyale køb. Modellen hjælper virksomheder med at forstå og optimere denne rejse for at øge konverteringer og loyalitet.
  5. Differentiering: Differentiering handler om at skille sig ud fra konkurrenterne ved at tilbyde noget unikt eller værdifuldt, som andre ikke kan matche. Dette kan være gennem produktdifferentiering (f.eks. ved at tilbyde et produkt med unikke funktioner eller egenskaber), tjenestedifferentiering (f.eks. ved at tilbyde en bedre kundeservice) eller image-differentiering (f.eks. ved at skille sig ud gennem sin brandidentitet eller sin marketingkommunikation).

Den grundlæggende model med de 4p’ers marketingmix blev udviklet af E. Jerome McCarthy helt tilbage i 1960’erne. Teorien om 4Ps marketingmix er en af de mest anvendte teorier inden for marketing. Den fokuserer på de fire grundlæggende elementer, som din virksomhed skal tænke over, når du udvikler sin marketingstrategi: produkt, pris, placering og promotion.

Teorien om de 7P’er er en udvidelse af teorien om de 4P’er marketingmix. De yderligere tre elementer, people, process og physical evidence, blev tilføjet for at tage højde for, at disse elementer også spiller en rolle i dine kunders oplevelse af dine tjenester. Det er ikke klart, hvem der præcist har udviklet teorien om de 7Ps marketingmix, da den har været under udvikling og forbedring gennem årene.

Marketingstrategien 7P'er

Den grundlæggende model med de 4p’ers marketingmix blev udviklet af E. Jerome McCarthy helt tilbage i 1960’erne. Teorien om 4Ps marketingmix er en af de mest anvendte teorier inden for marketing. Den fokuserer på de fire grundlæggende elementer, som din virksomhed skal tænke over, når du udvikler sin marketingstrategi: produkt, pris, placering og promotion.

Teorien om de 7P’er er en udvidelse af teorien om de 4P’er marketingmix. De yderligere tre elementer, people, process og physical evidence, blev tilføjet for at tage højde for, at disse elementer også spiller en rolle i dine kunders oplevelse af dine tjenester. Det er ikke klart, hvem der præcist har udviklet teorien om de 7Ps marketingmix, da den har været under udvikling og forbedring gennem årene.

Pris

Målet med prisfastsættelse er at finde den optimale balance mellem omkostningerne ved at udføre og markedsføre din tjeneste, konkurrenters priser og din målgruppes prisforventninger, samt din virksomheds ønske om overskud. Du kan læse mere her om “Kunsten at finde den rigtige pris“.

Med den rette prisstrategi kan din virksomhed positionere sig solidt på markedet og skabe værdi for både  virksomheden og kunderne. Kunsten er at finde den rigtige balance, så prisen ikke bliver for høj og afskrækker dine kunder, eller for lav og går ud over virksomhedens indtjening.

Der findes mange forskellige prisstrategier, afhængigt af din virksomheds mål og markedssituation. Du kan vælge at sætte en fast kostbaseret pris, eller du kan vælge at sætte prisen mere dynamisk eller differentieret baseret på faktorer som mængde, kunder, efterspørgsel og/eller konkurrence.

Uanset hvilken prisstrategi du vælger, er det vigtigt at huske, at pris påvirker både kundernes købsbeslutninger og virksomhedens indtjening. Derfor bør prisstrategien altid afstemmes med virksomhedens øvrige marketingstrategi og mål. Det er også vigtigt at huske, at det ikke kun handler om den endelige pris, men også om de rabatter, betalingsvilkår, og eventuelle ekstra omkostninger (fragt, levering, service, garantier), der måtte være i forbindelse med købet.

Vi har skrevet meget mere om dette spændende emne, f.eks. “Hvordan den rigtige salgsproces skaber succes og du kan finde flere artikler her på vores hjemmeside

Produkt

Produktet refererer til den tjeneste, som din virksomhed tilbyder. Hvad er det præcist for et behov din tjeneste skal tilfredsstille hos målgruppen og hvordan skal det præsenteres, sælges og markedsføres? Det er centrale spørgsmål at have analyseret og gennemarbejdet for at appellere bedst muligt til dine potentielle kunder. Du skal også undersøge og finde de(n) rette målgruppe(r) (også kaldet segmentering) som det er mest givtigt for din virksomhed at markedsføre sig til.

For at udvikle en attraktiv tjeneste for målgruppen, er det vigtigt at forstå deres behov, ønsker, værdier og adfærd. Det kan f.eks. være gennem markedsundersøgelser, kundetilfredshedsundersøgelser og konkurrentanalyse. Det er vigtigt, at du ser det fra dine kunders vinkel og at det er den opfattede værdi, som du har fokus på, og du ikke lader dig påvirke af dine egne overbevisninger. Der kan være signifikant forskel på hvad kunder opfatter som værdifuldt og hvor meget værdi de tillægger forskellige egenskaber ved dine tjenester. Du skal derfor ikke undervurdere betydningen af at undersøge, præcist hvad dine kunder værdsætter ved dine tjenester og hvad de er villige til at betale for det.

Du bør udvikle dine tjenester, så de har præcis den række af egenskaber, målgruppen synes er mest attraktiv. Det kan f.eks. være gennem kvalitet, nøjagtighed, hurtighed, pålidelighed, fleksibilitet mv. Du kan undersøge om det giver mening at se på hele ”pakken”, dvs. hvad der følger med tjenesten, f.eks. gratis tilbehør eller ekstra services. Dette er en oplagt mulighed for at sælge mere (mere-, op-  eller krydssalg).

Differentiering er også en måde at øge din omsætning på. Du kan f.eks vælge at tilbyde tjenester med forskellige niveauer af kvalitet og pris, såsom budgettjenester, medium tjenester,  premium samt luksus. Dette giver dine kunder mulighed for at vælge de tjenester, der passer bedst til deres behov og budget.

Placering

Placering handler om, hvor og hvordan dine tjenester tilbydes til kunden. Hvordan får kunden adgang til dine tjeneste? Er det gennem fysiske lokationer, online salgskanaler og/eller forhandler/affiliate distribution?

Det er vigtigt, at du overvejer, hvilke salgskanaler der passer bedst til din målgruppe og tjenester. Det kan f.eks. være gennem en centralt beliggende butik, en hjemmeside med nem booking og betaling, eller distribution gennem andre virksomheder, der kan tilbyde tjenesten som en del af deres produktpakke.

Placeringen af tjenesten kan også have indflydelse på kunderelationer og serviceprocessen. Hvis tjenesten tilbydes gennem fysiske lokationer, kan det f.eks. være vigtigt at have høflige veluddannede ekspedienter og en indbydende butiksindretning, der skaber en positiv oplevelse for kunden. Hvis tjenesten tilbydes online, er det vigtigt at have en brugervenlig hjemmeside, der gør det nemt for kunden at finde og bestille tjenesten og look & feel er afstemt med dine tjenester.

Dine valg af salgskanaler og placeringen af tjenesten kan have stor indflydelse på prisen, da omkostningerne ved at producere og markedsføre tjenesten varierer meget alt efter  placeringen. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvad der er den mest hensigtsmæssige placering for virksomheden, uden at det går ud over kundens prisforventninger og virksomhedens indtjening. Den dyreste placering er sjældent den mest lukrative.

Promotion

En effektiv promotion-strategi kan være med til at øge bevidstheden om din virksomhed og tjenester, samt at skabe positive associationer hos potentielle kunder.

Der findes mange forskellige måder at promovere din virksomhed på, og valget afhænger af mål, målgrupppe og ressourcer. Nogle muligheder kan være:

Mund-til-mund-metoden: Dette er på kort sigt den billigste form for promotion, hvis det kommer fra en troværdig kilde. Det kan være gode anmeldelser fra glade kunder, som kan sprede budskabet videre til deres kollegaer, venner og familie. Sådan et ”socialt bevis” er erfaringsmæssigt meget overbevisende og er en af grundene til at god kundeservice er en god investering.

Annoncering: Det kan være i traditionelle medier som aviser, magasiner, radio og tv, samt online annoncering gennem sociale medier og Google Ads. Dette skal gøres med omtanke, da det typisk er omkostningstungt men det kan være en god investering og være effektivt til at nå ud til et større publikum.

Sponsorering eller PR: Det kan være en god idé at være sponsor, hvis der findes en passende begivenhed eller en anden form for aktivitet, som giver mening for din virksomhed. Dette kan være med til at skabe positive associationer og være med til at øge bevidstheden om virksomheden. Dette kan bruges som et led i din CSR strategi.

Partnere/affiliates: Det kan være en fordel at samarbejde med andre virksomheder, som har en sammenlignelig målgruppe, da dette kan være med til at nå ud til en større gruppe potentielle kunder.

Derudover kan din virksomhed også promovere sig gennem sin fysiske tilstedeværelse, f.eks. gennem designet af butikken eller kontoret, eller ved at have en professionel hjemmeside.

Det er vigtigt at huske, at promotion ikke kun handler om at sælge dine tjenester, men også om at skabe tillid og loyalitet hos kunderne. Derfor bør promotion-strategien være velovervejet og afstemt med din virksomheds øvrige markedsføring.

People (Mennesker)

People er det første element i teorien om de 7P´er marketingmix som er en udvidelse af teorien om de 4P´er, der tilføjer tre yderligere elementer: people (mennesker), proces (processer) og physical evidence (fysiske faktorer).

En måde, at forstå menneskeaspektet på, er at segmentere dine kunder efter alder, køn, indkomstniveau, uddannelse og geografisk placering. Dette kan hjælpe din virksomhed med at tilpasse jeres markedsføring og kommunikation bedre til specifikke målgrupper.

En anden måde er at overveje målgruppens behov, ønsker og adfærd. For eksempel kan en virksomhed, der målretter sig mod travle professionelle, fokusere på bekvemmelighed og effektivitet i sin markedsføring, mens en virksomhed, der målretter sig mod ældre, kan fokusere på sikkerhed og pålidelighed.

En effektiv strategi kræver også, at din virksomhed har en dyb forståelse af sine konkurrenter og hvordan de målretter sig deres kunder. Dette kan hjælpe dig med at differentiere din virksomheds, så den skiller sig ud på markedet.

Ud over en strategi for kunder er det også centralt for din virksomhed at overveje medarbejdernes rolle i markedsføringen. Medarbejdere er ofte ansigtet udadtil for virksomheden og kan have en betydelig indvirkning på kundeoplevelsen. Du skal sørge for, at medarbejderne er veluddannede og i tråd med din virksomhed værdier og mål, hvilket vil hjælpe med at skabe en positiv omtale og opbygge kundeloyalitet.

Du kan også med fordel udvide denne del af strategien til andre individer, der påvirker eller er påvirket af virksomheden. Dette inkluderer leverandører, samarbejdspartnere, myndigheder og lokalsamfundet. Din virksomhed bør have en strategi for at håndtere og engagere disse mennesker på en hensigtsmæssig måde.

Proces

Det er vigtigt for din virksomhed at tænke over virksomhedens proces og kunderelationer. Serviceprocessen drejer sig om alt omkring, hvordan tjenesten leveres til kunden, f.eks. gennem booking, levering, betaling og opfølgning. Kunderelationer drejer sig om, hvordan virksomheden interagerer med kunden, f.eks. gennem kundeservice, kommunikation og feedback.

Ved at optimere serviceprocessen og kunderelationerne kan servicevirksomheden skabe en positiv kundeoplevelse, der øger loyaliteten og mund-til-mund-reklame for virksomheden. Serviceprocessen må meget gerne overraske positivt og det kan være små ting som gør, at du adskiller der fra konkurrenterne. Men du skal ikke undervurdere disse små positive overraskelser, da det tit er dem dine kunder husker.     

Psycical evidence (Fysiske faktorer)

”Fysiske faktorer” dækker over de fysiske elementer, som påvirker kundeoplevelsen i din virksomhed. Dette kan være alt fra designet af lokalerne, til attituden hos medarbejderne, til kvaliteten og præsentationen af dine tjenester. ”Fysiske faktorer” inkluderer også teknologi, såsom digitale skilte, self-service kiosker og online bookingsystemer. Disse elementer kan gøre serviceoplevelsen nemmere og mere behagelig for kunderne, så længe de er velfungerende og lette at bruge.

Fysiske beviser er vigtige, da det kan have en betydelig indvirkning på kundens opfattelse din virksomhed. Det kan være med til at skabe tillid og troværdighed hos kunderne, samt at påvirke deres adfærd og loyalitet.

Konklusion

Den rigtige marketingstrategi gør din virksomhed effektiv til at planlægge og strukturere de ressourcer, du bruger på din markedsføring. Du kan få meget mere ud af din markedsføring uden nødvendigvis at investere mere.  Du sikrer, at du kommunikerer den rette værdi til de rette målgrupper på den rette måde. Det hjælper dig med at differentiere dig fra konkurrenterne og skille sig ud. Dette vil øge salget og drive vækst og profit for din virksomhed.

Næste skridt

Forsberg & Co takker dig for at have læst med. Det er vores håb, at artiklen har bidraget med en større indsigt. Vi står altid til rådighed, hvis du har interesse i en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan skabe konkrete, værdifulde optimeringer i din virksomhed.

Vi har så gode erfaringer med vores koncept, at vi tilbyder en gratis forretningsanalyse. Hvis du giver en kop kaffe, så kommer vi og gennemgår din virksomhed og udvikler en rapport over din virksomheds udviklingspotentialer. 

Ganske uforpligtigende. 

Hvis du ikke finder det interessant, så har du kun ofret kaffen.

Du kan læse mere om hvordan vi arbejder, ved at klikke på på et område der kunne interesse dig:

Gå ikke glip af noget

Hvis du er interesseret i at blive opdateret når der kommer nye artikler, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

”Find din rigtige marketing strategi” er udarbejdet af rådgivningshuset Forsberg & Co, som har specialiseret sig i optimering af små og mellemstore virksomheder. Forsberg & Co skaber værdi for vores kunder via strategiudvikling, prisoptimeringer, salgsoptimeringer og forretningsudvikling.

Forsberg & Co Virksomhedsrådgivning Nikolaj Forsberg Konsulent

Jens Andersen

Jens har en baggrund inden for finans og er ekspert i optimeringer af små og mellemstore virksomheder og arbejdet siden 2013 i en lang en lang række større virksomheder som controller/ CFO. Sideløbende har Jens investeret i en række egne firmaer og været aktiv indenfor M&A. 

Jens har en analytisk tilgang til at løse problemer og med sin meget detalje-orienterede tilgang finder han altid kilden til mulige fejl.

Jens er en stærk kommunikator og elsker at udvikle mennesker og virksomheder.  

Jens er meget fakta-orienteret, analytisk og i besiddelse af en stor passion for at finde skjulte og oversete værdiskabende muligheder, som han mener enhver virksomhed rummer.

Forsberg & Co Virksomhedsrådgivning Nikolaj Forsberg Konsulent

Nikolaj Forsberg

Nikolaj er ekspert i prisoptimeringer, strategi, salg og har arbejdet i en række større virksomheder, herunder Mærsk og Orkla. Nikolaj har på succesfuld vis vækstet og solgt egen virksomhed, og har derudover også været involveret i virksomhedssalg for en international kapitalfond samt fungeret som Business angel.

Nikolaj har en uddannelse i matematik og datalogi fra Københavns Universitet, suppleret med en MBA fra CBS, samt flere forløb fra Wharton og Insead. Nikolaj er endvidere underviser på Niels Brocks MBA-uddannelse.

Nikolaj har en holistisk forståelse for optimering af virksomheder og en evne til hurtigt at finde enkle løsninger på komplekse problemstillinger.

Vi sender med det samme

Din guide til prisoptimering

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev.